บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 200 เครื่อง แก่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนนำร่องภายใต้โครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้ โดยนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบคอมพิวเตอร์พกพา โดยได้รับเกียรติจากนางสาว อัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตบางเขน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน และกองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา ร่วมรับมอบ

กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอน และบริษัทผู้ร่วมทุน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในการเรียนรู้ รวมถึงติดอาวุธทักษะด้านดิจิทัลที่สำคัญให้กับเด็กๆ ต่อไป ทั้งนี้ เชฟรอนได้มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กพกพาจำนวน 200 เครื่อง พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่ ที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์ของโครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การดำเนินงานของโครงการฯ ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการสร้างห้องเรียนดิจิทัลที่ใช้การเรียนการสอนแบบ Active-Based Learning