รับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเดกส์ท็อปไหม?

ปัจจุบันโครงการเปิดรับบริจาคเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เนื่องจากทางกทม.ตั้งใจให้นักเรียนแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ที่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งทางโรงเรียนยังไม่ได้ปรับปรุงห้องเรียนให้มีปลั๊กไฟเพื่อรองรับการใช้งานของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่ต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา จึงขอรับบริจาคเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเท่านั้น

หากคอมพิวเตอร์สภาพไม่ค่อยดี เช่น ชำรุด, อายุเกิน 10 ปี ฯลฯ สามารถบริจาคได้ไหม?

ผู้บริจาคสามารถส่งคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงาช่วยซ่อมแซม บำรุงรักษาและติดตั้งระบบปฏิบัติการ ChromeOS Flex เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของท่านพร้อมใช้งาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯติดต่อท่านไปหลังจากท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อแสดงความประสงค์จะบริจาคเพื่อส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบปฏิบัติการ ก่อนส่งเครื่องต่อให้โรงเรียน โดยไม่มีค่าบริการ

รับคอมพิวเตอร์ Macbook ของ Apple ไหม

รับได้ โครงการสามารถรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกยี่ห้อ ทุกรุ่นที่รองรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ChormeOS Flex ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นที่รองรับการปฏิบัติงานได้ที่ ChromeOS Flex Certified models list

จำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ ChromeOS Flex ไหม? หากเครื่องคอมพิวเตอร์มีระบบปฏิบัติการอื่นอยู่แล้ว

จำเป็น เนื่องจาก 2 สาเหตุ

  1. ปัจจุบัน ทางกทม. ได้ทำการจัดฝึกอบรมครูประจำวิชาในโรงเรียนที่จะรับบริจาคคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งาน/ผลิตสื่อการสอน/ออกแบบกิจกรรมการสอน ผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่บน ChromeOS Flex เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
  2. ChromeOS Flex เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคไม่สูงมาก เหมาะกับคอมพิวเตอร์มือสอง เพียง มี RAM 4 GB, HDD หรือ SSD 16 GB ขึ้นไป ซึ่งเป็นสเปคพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Chrome OS Flex ได้ที่ Chrome OS Flex คืออะไร?

นักเรียนจะนำคอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคไป ไปใช้งานอย่างไร?

คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจะถูกนำมาใช้ในห้องเรียนดิจิทัล (Digital Classroom) โดยนักเรียนทุกคนจะมีคอมพิวเตอร์เฉพาะของตัวเอง และครูผู้สอนจะได้รับการอบรมให้ปรับแนวทางการสอนมาใช้สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด Active Learning เช่น Google Workspace for Education, Jamboard, Kahoot

ผลลัพท์จากการนำร่องที่ระดับชั้นป.4 รร.ไทยนิยมสงเคราะห์ พบว่า นักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น มีส่วนร่วมกับบทเรียนได้ตลอดทั้งชั่วโมง ทั้งห้องเรียนและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนที่เคยพบว่ามีปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเช่น นักเรียนบางคน คุณครูบอกว่า ปกติมาสายตลอด ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในชั้นเรียน แต่ตอนนี้ น้องมาเช้าทุกวันเพราะอยากมาเรียนหนังสือ เป็นต้น

ต้องส่งคอมพิวเตอร์ไปให้ที่ไหนหรือมีคนมารับคอมพิวเตอร์ที่บ้านไหม?

เมื่อท่านกรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะบริจาคคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ท่านให้ไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ท่านส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปตามที่อยู่ของมูลนิธิกระจกเงา หากท่านต้องการให้ทางมูลนิธิมารับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อนัดหมายวัน/เวลาที่รถรับส่งของของมูลนิธิฯสะดวกมารับที่บ้านของท่านได้ 

หลังจากมูลนิธิฯ ดำเนินการซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเรียบร้อยแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะส่งมอบคอมพิวเตอร์ของท่านไปให้โรงเรียนเป้าหมายต่อไป

สนใจร่วมบริจาคแต่ยังไม่สะดวกช่วงนี้ ทำอย่างไรได้บ้าง? 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์ม โดยระบุช่วงเวลาที่ท่านต้องการบริจาคไว้ได้ที่หัวข้อที่ 10 “วันที่สะดวกส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์” โดยเจ้าหน้าที่ จะติดต่อท่านกลับไปในช่วงเวลาที่ท่านสะดวกจะบริจาค เช่น ต้องการบริจาคเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากบริษัทจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในช่วงนั้น เป็นต้น

รับการบริจาคเป็นเงินไหม ?

โครงการรับบริจาคเป็นคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งเป็นการบริจาคตรงให้นักเรียน ผ่านโรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ ไม่รับบริจาคเป็นเงิน

หากผู้บริจาคประสงค์บริจาคเป็นเงินสด ทางสำนักการศึกษาฯ สามารถประสานให้ผู้บริจาคนำเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์มือสองราคาพิเศษ จากโรงงานที่รับได้

ออกใบลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ที่รับบริจาคเป็น คอมพิวเตอร์มือสอง ทางโรงเรียนจะไม่สามารถประเมินมูลค่าของที่รับบริจาคเพื่อออกหนังสือที่นำไปลดหย่อนภาษีได้