คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม้สิ้นสุด

ร่วมบริจาคให้ถึงเป้าหมาย

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

130,000 เครื่อง

ให้นักเรียน กทม. ภายใน 4 ปี

ได้รับคอมพิวเตอร์แล้ว (เครื่อง)
1,094
เป้าหมายปี ’66
2,200
เป้าหมายปี ’67
14,700
เป้าหมายปี ’68
58,700
* ปี = ปีการศึกษา

คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณ สามารถนำมาสร้าง การเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ป.4 – ม.3 ทุกคน

เป้าหมาย 130,000 เครื่อง ภายในปี 2569

สำนักการศึกษา กทม. ได้นำร่องนำคอมพิวเตอร์มาพัฒนาห้องเรียนระดับชั้นป.4 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ให้เป็นห้องเรียนดิจิทัล สามารถจัดการเรียนการสอน 7 วิชา ด้วย Google Workspace for Education เปลี่ยนการเรียนการสอนจาก Lecture-based ให้เป็น Active-based ที่เด็กๆทุกคนสนุกกับการเรียน อยากมาโรงเรียนทุกวัน เพราะทุกคนมีส่วนร่วมกับชั้นเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่

ขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกองค์กร ที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่า ส่งต่อมาให้เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้กับนักเรียน เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้แบบเดิมๆ ไปพร้อมๆกับการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้เชิงดิจิทัล พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานสร้างพลเมืองดิจิทัลให้พร้อมสู่การทำงานได้ในอนาคตอีกด้วย

ขั้นตอนการบริจาค

ผ่านสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

กรอกแบบฟอร์ม

แจ้งความประสงค์การบริจาค

การส่งมอบเครื่องให้เจ้าหน้าที่

  • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดหมายการส่งมอบเครื่อง
  • ส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงาบำรุงรักษาเครื่องและติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้โรงเรียน

มูลนิธิกระจกเงา จะดำเนินการจัดส่งคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฎิบัติการใหม่ และพร้อมใช้งานให้ทางโรงเรียน

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ที่สามารถบริจาคได้

FAQ

รับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเดกส์ท็อปไหม?

ปัจจุบันโครงการเปิดรับบริจาคเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เนื่องจากทางกทม.ตั้งใจให้นักเรียนแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ที่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งทางโรงเรียนยังไม่ได้ปรับปรุงห้องเรียนให้มีปลั๊กไฟเพื่อรองรับการใช้งานของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ที่ต้องเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลา จึงขอรับบริจาคเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเท่านั้น

หากคอมพิวเตอร์สภาพไม่ค่อยดี เช่น ชำรุด, อายุเกิน 10 ปี ฯลฯ สามารถบริจาคได้ไหม?

ผู้บริจาคสามารถส่งคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิกระจกเงาช่วยซ่อมแซม บำรุงรักษาและติดตั้งระบบปฏิบัติการ ChromeOS Flex เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของท่านพร้อมใช้งาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯติดต่อท่านไปหลังจากท่านกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อแสดงความประสงค์จะบริจาคเพื่อส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบปฏิบัติการ ก่อนส่งเครื่องต่อให้โรงเรียน โดยไม่มีค่าบริการ

รับคอมพิวเตอร์ Macbook ของ Apple ไหม

รับได้ โครงการสามารถรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกยี่ห้อ ทุกรุ่นที่รองรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ ChormeOS Flex ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นที่รองรับการปฏิบัติงานได้ที่ ChromeOS Flex Certified models list

จำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ ChromeOS Flex ไหม? หากเครื่องคอมพิวเตอร์มีระบบปฏิบัติการอื่นอยู่แล้ว

จำเป็น เนื่องจาก 2 สาเหตุ

  1. ปัจจุบัน ทางกทม. ได้ทำการจัดฝึกอบรมครูประจำวิชาในโรงเรียนที่จะรับบริจาคคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งาน/ผลิตสื่อการสอน/ออกแบบกิจกรรมการสอน ผ่านเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่บน ChromeOS Flex เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
  2. ChromeOS Flex เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคไม่สูงมาก เหมาะกับคอมพิวเตอร์มือสอง เพียง มี RAM 4 GB, HDD หรือ SSD 16 GB ขึ้นไป ซึ่งเป็นสเปคพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Chrome OS Flex ได้ที่ Chrome OS Flex คืออะไร?

ข่าวสาร

ผลการศึกษาพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ผลการศึกษาพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

“ในปีการศึกษา 2565 กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการศึกษาพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รูปแบบ Active Learning……”

ขอขอบคุณผู้บริจาค