บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (MFEC)

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (MFEC) ผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเครือข่ายและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการ กระจายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในโครงการ ‘คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด’ ด้วยการส่งมอบโน้ตบุ๊คจำนวน 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น