บริษัท ไอทอส คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท ไอทอส คอนซัลติ้ง จำกัด ผู้ให้บริการด้านการจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการกระจายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566