บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

(19 ม.ค. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่หมดวาระการใช้งานและยังสภาพดี จำนวน 35 เครื่อง จากคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้ เพื่อร่วมส่งต่อ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” ให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานคร โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวพิสมัย เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอขอบคุณบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้แล้วและยังมีสภาพดีเพื่อประโยชน์ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” ของกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายเพื่อช่วยลด E-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพราะคอมเก่าเหล่านั้นอาจจะล้าสมัยสำหรับบริษัทแล้วแต่ยังมีประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ อยู่ โดยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาด้วย

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า เราทำโครงการห้องเรียนดิจิทัลร่วมกับทาง Google และภาคีเครือข่าย อาทิ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำคอมเก่ามาปรับใหม่ ใช้โปรแกรมที่ไม่หนักต่อเครื่อง และได้มีการนำไปทดลองใช้ใน 1 ห้องเรียนเมื่อภาคการศึกษาที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าเด็กนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นทุกรายวิชา รวมทั้งได้มีการอบรมครูด้วย จากนั้นเราได้มีการขยายผลแต่ยังติดปัญหาที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา นำ E-waste ประเภทคอมพิวเตอร์เก่ามาปรับสำหรับให้นักเรียนใช้ ปัจจุบันมีประมาณ 6 โรงเรียน หรือประมาณ 600 เครื่อง ที่ดำเนินโครงการดังกล่าว ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ร่วมกันสนับสนุนกรุงเทพมหานคร

โดยเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ได้รับจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ถูกส่งมอบให้กับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในห้องเรียนดิจิทัลต่อไป